Vad betyder insättningsgaranti?

Insättningsgarantin är ett skydd för kunden, men endast hälften av svenskarna vet vad insättningsgarantin innebär.
nya sedlar
Insättningsgarantin ersätter kapital och ränta upp till 950 000 kronor per person och institut.
Spara

Vad betyder insättningsgaranti? För vem, eller vilka gäller den? Och hur mycket ersättning är du berättigad till?

Vad betyder insättningsgaranti? Endast hälften av svenskarna vet spontant vad insättningsgarantin innebär visar en mätning gjord av Kantar Sifo i slutet av 2016. Insättningsgarantin är ett skydd för dig som sätter in pengar hos ett finansiellt institut. Det kan vara en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag. Skulle något av instituten som hanterar dina pengar gå i konkurs – eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska användas – får du ersättning från staten.

Hur stor ersättning kan du få?

Insättningsgarantin ersätter kapital och ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. I vissa fall, som till exempel vid en bostadsförsäljning, kan du ha rätt till mer ersättning. Då kan du ansöka om ett tilläggsbelopp upp till 5 miljoner kronor. Insättningsgarantin gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska personer.

Kolla innan du placerar dina pengar

De institut som är anslutna till insättningsgarantin betalar avgifter som placeras i en fond och det är på så vis som garantin finansieras. Förutsättningen för att du ska kunna få ersättning är att institutet är anslutet till insättningsgarantin. Därför är det viktigt att du innan du placerar dina pengar kollar upp att institutet är anslutet till insättningsgarantin. Här kan du söka på vilka institut som är anslutna till insättningsgarantin.

Insättningsgarantin infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EU-direktiv. Ansvarig myndighet för insättningsgarantin i Sverige är Riksgälden. Läs mer hos Riksgälden.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt