Vad innebär insättningsgaranti?

Insättningsgaranti
Det klokt att försäkra sig om att man har sina sparade medel i ett institut som är anslutet till den statliga insättningsgarantin.
Spara

Banker och kreditmarknadsinstitut som är anslutna till den statliga insättningsgarantin innebär att ditt sparbelopp upp till 100 000 euro är säkert, även om institutet skulle gå i konkurs.

Insättningsgaranti är ett skydd för dig som sätter in pengar på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Om något av de institut som hanterar dina sparpengar går i konkurs – eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgaranti ska användas – får du igen upp till 100 000 euro per person och institut.

Förutsättningen är att institutet är anslutet till garantin. I Sverige sköts insättningsgarantin sedan 2008 av statliga Riksgäldskontoret, där du också kan se vilka institut som är anslutna.

Alla länder som tillhör EU har motsvarande garanti, men garantibeloppen kan skilja sig. I Sverige finansieras insättningsgarantin genom att instituten betalar en avgift till Riksgälden på mellan 0,06 och 0,14 procent.

Innan du bestämmer dig för vilket institut som ska få låna dina pengar är det klokt att du försäkrar dig om att det är anslutet. Här kan du läsa mer.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt