Insättningsgarantin stärks – här är de nya reglerna

insättningsgarantin
De nya reglerna innebär bland annat att skyddet för insättare i Sverige sätts till 950 000 kronor i stället för 100 000 euro som det var tidigare.
Spara

Från och med den 1 juli gäller nya regler för insättningsgarantin. Snabbare utbetalningstid och ersättning i kronor istället för euro är några av de regler som syftar till att stärka garantin för konsumenten.

I slutet på maj i år beslutade riksdagen att rösta igenom regeringens proposition om ändrade regler kring insättningsgarantin, vilket innebär att skyddet för de pengar vi har hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag stärks från och med 1 juli.

Insättningsgarantin är ett skydd för dig som sätter in pengar på konton hos en bank. Skulle banken som hanterar dina sparpengar gå i konkurs – eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska användas – får du ersättning från staten.

– Att insättningsgarantin förstärks gynnar både enskilda konsumenter och det finansiella systemet i stort. Med ett starkt konsumentskydd kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro, vilket också stärker förutsättningarna för finansiell stabilitet, sa riksgäldsdirektör Hans Lindblad i ett pressmeddelande.

Det här gäller

Bakgrunden till de nya lagändringarna är ett omarbetat EU-direktiv som syftar till att förbättra skyddet för insättningar. De nya reglerna innebär bland annat att:

  • Ersättningsbeloppet för insättare i Sverige bestäms i kronor i stället för i euro. Skyddet sätts till 950 000 kronor istället för 100 000 euro som det var tidigare.
  • Ersättningsbeloppet för insättare i svenska bankers filialer i andra EES-länder motsvarar det som gäller i respektive filialland.
  • Du kan få ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad.
  • Utbetalningstiden vid ett ersättningsfall förkortas från 20 till 7 arbetsdagar.
  • Informationen om insättningsgarantin från instituten förbättras.

Insättningsgarantin infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EU-direktiv. Riksgälden är ansvarig myndighet för insättningsgarantin i Sverige. Garantin finansieras genom att de anslutna instituten betalar avgifter som placeras i en fond.

Förutsättningen för att du ska kunna utnyttja insättningsgarantin är att institutet är anslutet till garantin. Därför är det viktigt att du innan du placerar dina pengar kollar upp detta med institutet i fråga.

Besök Riksgäldens hemsida för mer information.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt