Vi vill gärna veta vad du tycker om oss

Har du några
synpunkter, idéer
och förslag

Dina synpunkter

Har du några synpunkter, idéer och förslag eller saknar du någon information på vår hemsida – vi tar tacksamt emot alla synpunkter.

Ring oss gärna!
0770 – 17 77 70

Våra öppettider är helgfria bankdagar kl. 10–16.
Övriga öppettider

 

Frågor om Sparkonto?

Ring 0770 – 17 77 50 så hjälper vi dig.

Vi vill gärna veta vad du tycker
Vi vill hela tiden förbättra och utveckla oss, och därför är dina synpunkter väldigt viktiga för oss. Skicka oss gärna dina synpunkter direkt här nedan.

Observera: Vi tar gärna emot dina synpunkter. Men av sekretessskäl kan vi inte ta emot eller besvara specifika kundärenden via detta formulär. För specifika kundärenden ber vi er kontakta vårt Kundcenter på 0770 – 17 77 70.

 

Reklamationer och klagomål
Om du har reklamationer och klagomål hör av dig till oss så snart du har möjlighet. Du är välkommen att skriva, faxa, maila eller ringa till oss.

Klagomålsansvarig inom SevenDay Bank har till uppgift att besvara klagomål och ansvarar också för att bedömningarna görs enhetligt och att berättigade klagomål leder till rättelse. En väl fungerande klagomålshantering ger konsumenterna möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. Detta är betydelsefullt för att upprätthålla allmänhetens förtroende både för SevenDay Bank och den finansiella marknaden. En god hantering av klagomålen ger också SevenDay Bank möjlighet att fånga upp problem på området, att åtgärda dessa samt att vidta förebyggande åtgärder.

Kontaktuppgifter
SevenDay Bank, Box 1171, 164 26 Kista.
Telefon: 0770 – 17 77 70, fax: 0770 – 17 77 99.

Skicka e-post till oss genom att fylla i kontaktformuläret eller maila direkt till: synpunkter@sevenday.se.

Du kan även vända dig till Konsumentverket, Finansinspektionen och Konsumenternas Bank- & Finansbyrå med synpunkter om SevenDay Bank.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt