Förtydligande gällande inrapporterad ränta i din skattedeklaration

I din deklaration där den inrapporterade räntan framgår står vårt juridiska namn: Express Bank Sverige Filial, 516406-1102.
SevenDay Bank är vårt varumärkesnamn. Läs gärna mer hos Bolagsverket.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt