Årsbesked Lån- och Delbetalningskund

Vi har uppmärksammat ett tekniskt fel i samband med rapporteringen av ränta till Skatteverket, vilket innebär att du som lån- och delbetalningskund kan se en tillfällig avvikelse mellan ditt årsbesked och din deklaration. Vi arbetar för fullt för att åtgärda detta och tackar för ditt överseende.

Uppdatering 2024-03-08: 
Vi har nu skickat in en rättelse av kontrolluppgifterna till Skatteverket. Uppdaterade uppgifter kommer att finnas i e-tjänsten på skatteverket.se och i appen Skatteverket från och med den 19 mars. Där kommer du också att kunna se hur den uppdaterade uppgiften har påverkat hur mycket du ska betala eller få tillbaka på skatten. Du kan se beloppen i din deklaration vid punkt 8.1 Ränteutgifter m.m., på sidan med rubriken ”Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2023”.

Information från Skatteverket
När uppgifter i deklarationen har ändrats, som i detta fall, kan du inte deklarera genom att ringa eller sms:a. Däremot kan du använda koderna i pappersdeklarationen för att deklarera i e-tjänsten eller appen. Så här kan du deklarera:

  • Om du deklarerar i e-tjänsten eller i appen kommer beloppet att vara korrekt och du kan deklarera som vanligt.
  • Om du deklarerar på pappersblanketten behöver du med anledning av det här felet ändra din sammanlagda ränteutgift i punkt 8.1 Ränteutgifter m.m.

 

 

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt