Aktuellt

Aktuella räntor
Räntehöjning – SevenDay Sparkonto 2018-12-04
SevenDay Sparkonto 0,80%
SevenDay6 0,80%
SevenDay12 1,10%
SevenDay24 1,40%
SevenDay36 1,70%