Aktuellt

SevenDay Allmänna villkor 2018
Vi har uppdaterat villkoren för våra lån. Behandling av personuppgifter har ersatts av Personuppgiftspolicyn samt att distansavtalslagen finns numera i ett separat dokument.

Lånevillkor

Personuppgiftspolicy

Distansavtalslagen