FATCA och CRS

Nya lagar har trätt i kraft gällande informationsutbyte. Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet har genomförts i svensk lag och trädde i kraft den 1 april 2015.

Från och med 1 januari 2016 trädde lagen i kraft gällande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS). Samtliga finansiella institut måste inhämta information från sina kunder om eventuell skattskyldighet i annat land än i Sverige.

FATCA
FATCA är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige måste lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt deklarations-/skattskyldig i USA.

Svenska Skatteverket kommer i sin tur rapportera vidare till den amerikanska skattemyndigheten.

Observera!
Fysiska personer som är bosatta eller bolag som är registrerade i USA kan inte bli kunder hos SevenDay Bank.

Läs mer om FATCA här
Bankföreningen
Skatteverket
IRS

 

CRS
CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras bankers skyldigheter med anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Lagen innebär att svenska finansiella institut måste inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. SevenDay Bank är som sådant svenskt finansiellt institut skyldig att följa denna lag. SevenDay är skyldig att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända vissa uppgifter till Skatteverket. CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner.

Utbyte av information
CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. Reglerna innebär att finansiella institut är skyldiga att rapportera saldo och upplupen ränta till Skatteverket för de kunder som är skattskyldiga i andra länder.

Samtliga kunder omfattas
Samtliga kunder omfattas av CRS. Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA omfattas av CRS. CRS innebär att bankerna i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året.

Frågor och svar gällande CRS

Läs mer om CRS
Skatteverket - Vad är CRS
Automatic Exchange Portal

Öppna sparkonto
med BankID  Ladda ner

pdf ikon Villkor Sparkonto
pdf format Personuppgiftspolicy
pdf format Distansavtalslagen

Årets Konto
SevenDay Sparkonto utsågs
till Årets Konto av tidningen Privata Affärer.

Årets Konto

Privata Pengar
På vår sajt Privata Pengar
hittar du nyheter, tips och inspiration för dig och din planbok.
Läs mer

Följ oss på Facebook

Dela