Gasellföretag 2012 & 2013

Tack vare en betydande lönsam tillväxt har SevenDay Bank under 2012 och 2013 blivit utsedda av tidningen Dagens Industri till ett Gasellföretag. Det är vi mycket stolta över.

Utmärkelsen ges till lönsamma och snabbväxande företag som genererar nya arbetstillfällen. Vi tackar våra nya och gamla kunder som möjliggjort denna utveckling.

Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

Ett Gasellföretag har bland annat:

 en omsättning som överstiger 10 Mkr Gasellföretag 2012
Gasellföretag 2013
 minst tio anställda
 offentliggjort minst fyra årsredovisningar
 minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 sunda finanser

Läs mer om DI Gasell här  .

Vi ger dig prisgaranti på våra privatlån  Ansök om lån
Ansök här  Öppna sparkonto
med BankID  Vi stödjer Min Stora Dag

Följ oss på Facebook

Dela