Aktuellt

Räntehöjning Sparkonto

Vi höjer räntan på våra fasträntekonton från och med den 1 juni 2023. Räntan på vårt rörliga SevenDay Sparkonto är för närvarande 3,10%.

De nya räntorna är:
SevenDay 3      3,60 %
SevenDay 6      3,75 %
SevenDay 12    3,85 %
SevenDay 24    3,45 %
SevenDay 36    3,40 %

För mer information om våra sparkonton, se här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt