Aktuellt

Information till samtliga låntagare med ett SevenDay Privatlån med startdatum innan den 13 augusti 2022.

Räntejustering
Räntan på SevenDay Privatlån höjs från och med den 13 november 2022 med 1 procentenhet.
Anledningen till räntejusteringen är att vi har fått ökade upplåningskostnader till följd av det
rådande marknadsläget.

Hur påverkas kostnaden för mitt lån?
Din individuella ränta höjs med 1 procentenhet från den 13 november 2022.
På din låneavi för december (avser perioden 13 november till 12 december) kommer du att se din nya ränta och kostnaden för räntejusteringen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon 0770-17 77 70. För våra aktuella öppettider, se här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt