Aktuellt

Information till samtliga låntagare med ett SevenDay Privatlån med startdatum innan den 14 november 2022.

Räntejustering
Räntan på SevenDay Privatlån höjs från och med den 14 februari 2023 med 1,25 procentenheter.
Anledningen till räntejusteringen är att vi har fått ökade upplåningskostnader till följd av det
rådande marknadsläget.

Hur påverkas kostnaden för mitt lån?
Din individuella ränta höjs med 1,25 procentenheter från den 14 februari 2023.
På din låneavi för mars (avser perioden 14 februari till 13 mars) kommer du att se din nya ränta och kostnaden för räntejusteringen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon 0770-17 77 70. För våra aktuella öppettider, se här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt