Vinstskatt vid försäljning av bostadsrätt – gör så här

Om du vill göra avdrag – kom ihåg att du måste spara alla kvitton och fakturor på utfört arbete.
skatt vid försäljning av bostadsrätt
När du räknar ut om försäljningen av din bostad ska deklareras som vinst eller förlust kan du dra av de utgifter du haft för att förbättra bostaden.
Hem och familj

Att göra en stor vinst när du säljer din bostad innebär också en del praktiska frågor. När ska vinstskatten betalas in? Kan jag ansöka om uppskov? Och vad innebär det?

Säljer du en bostad och går med vinst ska du betala skatt på vinsten, men det finns en möjlighet att helt eller delvis få uppskov med beskattningen om du köper en ny bostad.
Ett beviljat uppskov innebär att du skjuter fram reavinstskatten. För att ta reda på hur stort ditt uppskovsbelopp blir behöver du veta storleken på din vinst, priset för den sålda bostaden och priset för den nya.

Fullt eller preliminärt uppskov

För att få ett fullt uppskov ska den nya bostaden ha samma värde eller högre än bostaden du sålde. För att beviljas ett slutligt uppskov måste du köpa en ny bostad under samma år som du sålt din tidigare bostad, du måste dessutom ha flyttat in senast den andra maj året efter.

– Uppfyller du inte de kraven kan du istället få ett preliminärt uppskov. Vid ett preliminärt uppskov måste du köpa en ny bostad senast året efter försäljning och flytta in senast andra maj året därpå. När detta skett har du möjlighet att få ett slutligt uppskov, säger Olof Wallin, rättslig expert, på Skatteverket.

Om du några år senare säljer den nya bostaden kan du ansöka om ett nytt uppskov. Uppskovet kan därmed skjutas framåt under många år om du uppfyller kraven för det.

Krav för att du ska få uppskov

• Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kronor.
• Bostaden du säljer ska vara privatägd och ha varit din permanentbostad.
• Du måste ha köpt en ny bostad och bosatt dig i den inom en viss tid.
• Den gamla och/eller den nya bostaden ska ligga i Sverige eller i ett annat EES-land.

Uppskovsräntan tas bort 2021

Att göra uppskov innebär att du väntar med att betala vinstskatt (22 procent) på din bostadsförsäljning. Istället betalar du cirka 0,5 procent av vinsten i årlig skatt, en så kallad uppskovsränta.

Att skatten är cirka 0,5 procent beror på att den utgår från en schablonintäkt. Schablonintäkten, som räknas som kapitalinkomst, är 1,67 procent av uppskovsbeloppet som finns vid taxeringsårets början. Denna intäkt beskattas sedan med 30 procent.

– Den här räntan är inte avdragsgiltig. Nackdelen med ett uppskov är alltså bland annat att du får en viss ränta på skattekrediten, men fördelen är att du inte behöver ha ett utlägg för den skatten just där och då, säger Olof Wallin.

Från och med 1 januari 2021 tas dock uppskovsräntan bort och det kommer inte längre att kosta något att skjuta på vinstskatten. Förslaget kommer från regeringen och Liberalerna och Centerpartiet, syftet med ändringen är att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att minska inlåsningseffekterna.

Räkna ut uppskovsbeloppet

Under fyra år slopades uppskovstaket tillfälligt, det vill säga taket för hur mycket reavinstskatt som får skjutas upp vid bostadsförsäljning. Men från och med den 1 juli 2020 återinfördes taket igen samtidigt som det mer än fördubblades från det tidigare maxbeloppet på 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. De nya reglerna gäller försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Syftet med det tidigare, tillfälliga slopandet, var att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Regeringens förhoppning med det nya högre maxbeloppet är att den utvecklingen ska gynnas även framöver.

Sedan 2017 är det möjligt för dig som köper en billigare bostad att göra större uppskov. Tidigare räknades prisskillnaden mellan bostäderna bort från vinsten – det behöver du inte längre göra.

Exempel: Låt säga att du säljer en bostad för 1 miljon kronor och gör 300 000 kronor i vinst. Efter det köper du en bostad för 800 000 kronor. Med de nya reglerna räknar du så här: (Kapitalvinst + eventuellt tidigare uppskovsbelopp) x (pris ersättningsbostad/pris ursprungsbostad).

I det här fallet (300 000) x (800 000 / 1 000 000). Det maximala uppskovet blir i vårt exempel 240 000 kronor – med de gamla reglerna var uppskovet 100 000 kronor. Det här sättet att räkna på gäller utan tidsbegränsning.

Skatteverkets hemsida finns ett verktyg där du fyller i dina uppgifter och då kan beräkna din vinst eller förlust vid bostadsförsäljning, skatt på vinsten och möjligt uppskovsbelopp.

Avdragsrätt

När du räknar ut eventuell vinst efter din försäljning har du rätt att minska försäljningspriset med utgifter du har haft för att förbättra bostaden. På så sätt kan du få ned vinstskatten. Det finns särskilda regler för vad som gäller och du gör klokt i att läsa den information som finns hos Skatteverket när det är dags att deklarera din försäljning.

Exempel på förbättringsutgifter du kan dra av:

  • Grundförbättringar – Till exempel ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare. För småhus är 1952 det tidigaste året som du får ta med utgifter för grund­förbättringar, för bostadsrätt är det tidigaste året 1974.
  • Reparation eller underhåll – Till exempel byte av handfat eller ommålning av väggar. Reparationer och underhåll måste ha gjort att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Det innebär att du inte kan få avdrag om bostaden var nybyggd vid köpet.
  • Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren.
  • De sammanlagda utgifterna ska vara minst 5 000 kronor under ett kalenderår.

Kom ihåg att du måste spara alla kvitton och fakturor på utfört arbete!

Observera att det finns andra regler för avdrag för reparationer om huset var nybyggt när du blev ägare till huset.

Läs mer om reavinstskatt

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt