Vinstskatt vid försäljning av bostadsrätt – gör så här

Om du vill göra avdrag – kom ihåg att du måste spara alla kvitton och fakturor på utfört arbete.
skatt vid försäljning av bostadsrätt
När du räknar ut om försäljningen av din bostad ska deklareras som vinst eller förlust kan du dra av de utgifter du haft för att förbättra bostaden.
Hem och familj

Att göra en stor vinst när du säljer din bostad innebär också en del praktiska frågor. När ska vinstskatten betalas in? Kan jag ansöka om uppskov? Och vad innebär det?

Säljer du en bostad och går med vinst ska du betala skatt på vinsten, men det finns en möjlighet att helt eller delvis få uppskov med beskattningen om du köper en ny bostad.
Ett beviljat uppskov innebär att du skjuter fram reavinstskatten. För att ta reda på hur stort ditt uppskovsbelopp blir behöver du veta storleken på din vinst, priset för den sålda bostaden och priset för den nya.

Fullt eller preliminärt uppskov

För att få ett fullt uppskov ska den nya bostaden ha samma värde eller högre än bostaden du sålde. För att beviljas ett slutligt uppskov måste du köpa en ny bostad under samma år som du sålt din tidigare bostad, du måste dessutom ha flyttat in senast den andra maj året efter.

– Uppfyller du inte de kraven kan du istället få ett preliminärt uppskov. Vid ett preliminärt uppskov måste du köpa en ny bostad senast året efter försäljning och flytta in senast andra maj året därpå. När detta skett har du möjlighet att få ett slutligt uppskov, säger Olof Wallin, rättslig expert, på Skatteverket.

Om du några år senare säljer den nya bostaden kan du ansöka om ett nytt uppskov. Uppskovet kan därmed skjutas framåt under många år om du uppfyller kraven för det.

Nya regler för uppskov 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för uppskov när du säljer din bostad. Att göra uppskov innebär att du väntar med att betala vinstskatt (22 procent) på din bostadsförsäljning. Istället betalar du cirka 0,5 procent av vinsten i årlig skatt.

Att skatten är cirka 0,5 procent beror på att den utgår från en schablonintäkt. Schablonintäkten, som räknas som kapitalinkomst, är 1,67 procent av uppskovsbeloppet som finns vid taxeringsårets början. Denna intäkt beskattas sedan med 30 procent.

– Den här räntan är inte avdragsgiltig. Nackdelen med ett uppskov är alltså bland annat att du får en viss ränta på skattekrediten, men fördelen är att du inte behöver ha ett utlägg för den skatten just där och då, säger Olof Wallin.

Räkna ut uppskovsbeloppet

Tidigare fanns ett uppskovstak som innebar att du maximalt kunde skjuta upp en vinst på 1 450 000 kronor – det vill säga en vinstskatt på 319 000 kronor. Men mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020 får du göra hur stort uppskov du vill – om din nya bostad är dyrare än den gamla. Avsikten är att öka rörligheten på bostadsmarknaden, därför gäller uppskovsreglerna endast permanentbostäder, inte fritidshus.

Det har också blivit möjligt för dig som köper en billigare bostad att göra större uppskov. Tidigare räknades prisskillnaden mellan bostäderna bort från vinsten – det behöver du inte längre göra.

Exempel: Låt säga att du säljer en bostad för 1 miljon kronor och gör 300 000 kronor i vinst. Efter det köper du en bostad för 800 000 kronor. Med de nya reglerna räknar du så här: (Kapitalvinst + eventuellt tidigare uppskovsbelopp) x (pris ersättningsbostad/pris ursprungsbostad).

I det här fallet (300 000) x (800 000 / 1 000 000). Det maximala uppskovet blir i vårt exempel 240 000 kronor – med de gamla reglerna var uppskovet 100 000 kronor. Det här sättet att räkna på gäller utan tidsbegränsning.

Villaägarnas riksförbund har en webbplats där du själv kan räkna på din skatt.

Avdragsrätt

När du räknar ut eventuell vinst efter din försäljning har du rätt att minska försäljningspriset med utgifter du har haft för att förbättra bostaden. På så sätt kan du få ned vinstskatten. Det finns särskilda regler för vad som gäller och du gör klokt i att läsa den information som finns hos Skatteverket när det är dags att deklarera din försäljning.

Exempel på förbättringsutgifter du kan dra av:

  • Grundförbättringar – Till exempel ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare. För småhus är 1952 det tidigaste året som du får ta med utgifter för grund­förbättringar, för bostadsrätt är det tidigaste året 1974.
  • Reparation eller underhåll – Till exempel byte av handfat eller ommålning av väggar. Reparationer och underhåll måste ha gjort att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Det innebär att du inte kan få avdrag om bostaden var nybyggd vid köpet.
  • Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren.
  • De sammanlagda utgifterna ska vara minst 5 000 kronor under ett kalenderår.

Kom ihåg att du måste spara alla kvitton och fakturor på utfört arbete!

Observera att det finns andra regler för avdrag för reparationer om huset var nybyggt när du blev ägare till huset.

Läs mer om reavinstskatt

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt