Vad händer med amorteringskravet?

Amorteringskrav
Kammarrätten i Jönköping har nu ytterligare en gång sagt nej till regeringens förslag om att införa en ny lag som ger Finansinspektionen mandat att införa amorteringskrav på bolån.
Låna

I september var en riksdagsmajoritet överens om en ny lag som ska göra det möjligt att införa amorteringskrav. Men nu har förslaget fått rött ljus från flera remissinstanser.

För att dämpa belåningsgraden och göra hushållen mer motståndskraftiga mot ekonomiska kriser gick Finansinspektionen i våras ut med ett förslag om amorteringskrav på bolån. Men då kammarrätten i Jönköping ansåg att ett sådant krav skulle kunna vara olagligt skrotades förslaget.

I september meddelade regeringen att de är överens med de fyra borgerliga partierna och Vänsterpartiet om att införa en lag som ger Finansinspektionen mandat att ändå införa amorteringskravet. Men nu har kammarrätten i Jönköping ytterligare en gång sagt nej och menar att amorteringskrav som riktar sig till enskilda hushåll bör regleras i lag.
– När regeringen nu överväger en lagändring får det inte råda några tveksamheter om att förslaget stämmer överens med grundlagen. Detta är en komplicerad fråga som kräver en grundligare utredning än vad som nu har presenterats, säger kammarrättspresident Stefan Holgersson i ett pressmeddelande.

Även Villaägarnas riksförbund har gett förslaget rött ljus i ett remissvar. Men enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är hoppet om ett amorteringskrav inte ute än. Bolund skrev i en kommentar att remisstiden för förslaget inte har gått ut och att de nu avvaktar ytterligare remissynpunkter.
Lagändringen föreslås fortfarande träda i kraft den 1 maj 2016.

Vad innebär förslaget?

Hur det nya amorteringskravet slutligen kommer att se ut är med andra ord inte klart. Men sannolikt kommer det att likna det förslag som Finansinspektionen presenterade i våras.

Finansinspektionens förslag:
• Redan befintliga lån ska inte omfattas av kravet.
• Däremot ska nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent amorteras ner med minst två procent varje år.
• Lån under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ner med minst en procent per år tills belåningsgraden var 50 procent.

Några undantag

I förslaget från regeringen finns vissa undantag som inte ska omfattas av kravet. Undantagen gäller de som köper nyproducerade bostäder och vid vissa fall av arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller närståendes dödsfall.

Anledningen till att de som tar nya lån för nyproducerade bostäder inte ska omfattas av kravet är för att man vill främja byggandet av nya bostäder, förklarade Per Bolund i en kommentar till Ekot. Ett av de problem som ligger bakom skuldsättningen är att det finns för få bostäder på marknaden och att priserna då trissas upp.

Läs regeringens förslag här.
Läs kammarrätten i Jönköpings remissvar här.