Tv-licens 2019 – så mycket ska du betala i ny tv-licens

Tv-licens
När tv-licensen infördes 1956 kostade den 25 kronor. I början av 1970-talet infördes färgtillägg för de som hade en färg-tv.
Tv-licens
Även du som inte har en tv hemma måste betala den nya public service-avgiften.
Hem och familj

Måste alla betala den nya tv-licensen? Hur mycket ska jag betala? Och vad händer med min gamla tv-licens? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om den nya avgiften.

Förra året beslutade Riksdagen att avskaffa den gamla tv-licensen och den 1 januari 2019 infördes en ny avgift som kallas public service-avgift. Här svarar vi på frågor om avgiften och går igenom allt du behöver ha koll på.

Vilka måste betala?

Alla personer, med eller utan tv, som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala public service-avgiften. Även personer som får a-kassa, pension, sjukersättning eller bor utomlands och betalar skatt i Sverige ska betala avgiften.

Vilka slipper betala?

Personer som inte har någon beskattningsbar inkomst, exempelvis studiestöd eller försörjningsstöd, behöver inte betala avgiften. Till skillnad från den tidigare avgiften slipper nu även företag betala.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiften är 1 procent av din beskattningsbara inkomst från föregående år, som högst drygt 1 300 kronor per person och år. Tjänar du mindre än cirka 13 600 kronor i månaden får du en reducerad avgift.

Tidigare betalade vi en tv-avgift per hushåll men nu betalar vi alltså en per person. Detta gör att hushåll med två vuxna kommer att betala mer med den nya avgiften och hushåll med en vuxen betalar mindre än de betalat med den tidigare avgiften, som låg på 2 400 kronor.

Räkneexempel

Löntagare, under 65 år, med en lön på 30 000 kronor per månad:
Årsinkomst: 360 000 kronor
Beskattningsbar inkomst: 346 600 kronor (årsinkomst minus grundavdrag)
Public service-avgift: Tjänar över 13 600 kronor per månad och får betala drygt 1 300 kronor per år (maxbeloppet).

Pensionär med pension på 10 000 kronor per månad:
Årsinkomst: 120 000 kronor
Beskattningsbar inkomst: 52 100 kronor (årsinkomst minus förhöjt grundavdrag)
Public service-avgift: 521 kronor per år (52 100 x 0,01 = 521).

Skolungdom, som fyllt 18 år, med en lön på 20 000 kronor per år:
Årsinkomst: 20 000 kronor
Beskattningsbar inkomst: 700 kronor (årsinkomst minus grundavdrag)
Public service-avgift: 7 kronor per år (700 x 0,01 = 7)

Källa: Skatteverket.

Hur betalar jag public service-avgiften?

Du kommer inte att få något inbetalningskort och behöver alltså inte göra något, avgiften dras av automatiskt av Skatteverket. År 2020 kommer du i deklarationen att kunna se vad du betalat i avgift 2019.

Vad händer med min gamla tv-licens?

Din gamla tv-licens avslutades automatisk den 31 december 2018. Om du har betalat för en period som går in på 2019 kommer du att få tillbaka det beloppet. Återbetalningen sker automatiskt och successivt med start i januari.

Vad går avgiften till?

Public service-avgiften fördelas mellan Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradio. De har alla tre som uppdrag att producera och sända program som ska vara oberoende och tillgängliga för allmänheten.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt