Snabbguide: vad är garantipension?

vad är garantipension
Du måste ha varit bosatt i Sverige i minst tre år för att ta del av garantipensionen.Foto: Pensionsmyndigheten
vad är garantipension
Garantipensionen baseras på ditt civilstånd, hur länge du bott i Sverige och hur mycket du har i inkomstpension.Foto: Pensionsmyndigheten
Visste du att...

Vad är garantipension? Vem kan få garantipension? Och vad ligger den på? Här guidar vi dig genom några vanliga frågor om garantipension.

Vad är garantipension?

Garantipension är ett skydd i den allmänna pensionen och är till för dig som under arbetslivet har jobbat lite eller ingenting alls. Har du jobbat lite fungerar garantipensionen som ett tillägg till din inkomstgrundande pension och har du inte haft någon arbetsinkomst alls utgör garantipensionen hela din pension.

Du får ta ut garantipensionen först vid 65 års ålder, den blir inte högre av att du väntar med att ta ut den i några år.

Vem kan få garantipension?

För att få garantipension ska du ha en inkomstpension på under 12 530 kronor per månad före skatt som ensamstående eller under 11 153 kronor som gift. Har du tagit ut pension tidigare än vid 65 års ålder kan det påverka dina möjligheter till att få garantipension, trots att du tjänar under dessa siffror.

Du måste ha varit bosatt i Sverige i minst tre år för att ta del av garantipensionen, och för att få ut full garantipension måste du ha bott här i 40 år från och med att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Om du har bott en kortare tid i Sverige minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Hur mycket kan jag få i garantipension?

Garantipensionen baseras på ditt civilstånd, hur länge du bott i Sverige och mycket du har i inkomstpension. Är du gift kan du som mest få en garantipension på 7 690 kronor i månaden och är du ensamstående ligger taket på 8 597 kronor.

Garantipensionen påverkas inte av din tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Kan jag få garantipension om jag bor utomlands?

Om du bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder kan du ha rätt till garantipension även om du i dag bor i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz.

Hur ansöker jag om garantipension?

När du ansöker om allmän pension kommer Pensionsmyndigheten även pröva om du har rätt till att få garantipension, du behöver alltså inte skicka in en separat ansökan om garantipension.

 Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt