Så påverkas din privatekonomi av coronaviruset

corona
Finansinspektionen har tagit fram ett nytt förslag där amorteringskravet tas bort från och med 14 april till och med juni 2021.
corona
Om förskolan eller skolan stänger och ditt barn är friskt kan du inte vabba och få ut ersättning för att stanna hemma och ta hand om barnet.
Hem och familj

Coronaviruset påverkar, och kommer att påverka, många svenska hushåll ekonomiskt. Redan nu skissas det på en rad åtgärder för att rädda den svenska ekonomin och underlätta för dig som direkt eller indirekt drabbas av krisen. Vi går igenom och förklarar vad som gäller kring amorteringsfrihet, varsel, permittering, vab och sjukdom.

Bolån och amortering

Då spridningen av coronaviruset har påverkat många ekonomiskt infördes möjligheten att få en amorteringsfri period för sitt bolån. Det handlar om fall av inkomstbortfall på grund av coronaviruset, till exempel om du blivit av med ditt jobb eller är sjuk en längre tid.

Den 2 april presenterade Finansinspektionen ett nytt förslag där amorteringskravet tas bort från och med 14 april till och med juni 2021. Förslaget gäller alla nya och befintliga bolånetagare, men det är din bank som bedömer om just du ska få amorteringsfrihet.

Om du blir sjuk

I och med spridningen av coronaviruset har Sveriges regering genomfört flera ekonomiska åtgärder. Här är några av dem:

Läkarintyg
Nu behöver du inte längre lämna in ett läkarintyg under de första 21 dagarna om du blir sjuk. Är du sjuk i fler dagar än så behöver du lämna in läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Slopat karensavdrag
Från och med 11 mars till och med 31 maj slopas karensavdraget som normalt dras första sjukdagen. Det innebär att du som anställd kan ansöka om ersättning retroaktivt från Försäkringskassan för den första sjukdagen, även kallad karensdag. Arbetsgivaren kommer fortsätta att genomföra karensavdraget som tidigare och istället får du alltså ersättning från Försäkringskassan.

Smittbärarpenning
Om du av en läkare fått intyg på att du inte får arbeta för att du är eller kan vara smittad av coronaviruset, eller en annan samhällsfarlig sjukdom, har du rätt till smittbärarpenning.

Som anställd ligger smittbärarpenningen på knappt 80 procent av din lön och högst 804 kronor per dag. Är du är arbetssökande får du istället knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (vilken är baserad på din lön innan du blev arbetslös), som högst 543 kronor per dag.

Vab under coronatider

Skulle ditt barn bli sjuk, eller av läkare bedömts som smittbärare, kan du som vanligt ansöka om ersättning från Försäkringskassan för att vara hemma och ”vabba”.

Skulle förskolan eller skolan stänga och ditt barn är friskt kan du i dag inte få någon ersättning. Detta är dock något som regeringen ser över, men än så länge är inga beslut fattade.

Här hittar du mer information från Försäkringskassan.

Om du blir uppsagd eller permitterad

Vad innebär permittering?
Permittering innebär att du som anställd under en period inte tilldelas något arbete av din arbetsgivare, du behåller dock din anställning. Under tiden har du i regel rätt till lön, men det ser olika ut beroende på vilket avtal du har.

Med anledning av coronaviruset har regeringen nu infört korttidspermittering för att undvika massarbetslöshet och för att minska företagets personalkostnader samt underlätta för företag att kunna komma igång igen efter krisen.

I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en tid och att staten går in med ekonomiskt stöd. Som anställd får du mer än 90 procent av lönen upp till 44 000 kronor i månaden. Hur mycket lönen minskar beror på din arbetsreducering:

  • Minskar arbetstiden med 20 procent minskas lönen med 4 procent.
  • Minskar arbetstiden med 40 procent minskas lönen med 6 procent.
  • Minskar arbetstiden med 60 procent minskas lönen med 7,5 procent.

De nya reglerna träder i kraft 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, och kommer att gälla under 2020.

Uppsagd och a-kassa
Tiotusentals personer har blivit varslade i Sverige under mars månad. I ett krispaket har därför regeringen, Centerpartiet och Liberalerna tagit fram åtgärder som gör det lättare att få a-kassa om du blir arbetslös.

I det nya förslaget sänks kravet på hur länge du ska ha arbetat innan du blev uppsagd, från i snitt 80 timmar per månad i minst sex månader, till i snitt 60 timmar per månad i minst sex månader.

Kravet på hur länge du måste ha varit med i a-kassan sänks också – från tolv månader till tre.

Dessutom höjs taket i a-kassan från 910 kronor till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna och grundbeloppet höjs från 365 kronor till 510 kronor per dag fram till och med årsskiftet.

Samtidigt slopas de sex karensdagarna tillfälligt. Tidigare var du tvungen att vänta i sex arbetsdagar innan ersättningen betalades ut, men nu betalas den alltså ut från dag ett.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt