Regeringen vill slopa uppskovstak

Du måste betala skatt för uppskovet. Tänk på att skatten inte är avdragsgill.
Går regeringens förslag igenom i riksdagen så kommer hela vinstskatten vid bostadsförsäljningar att vara möjlig att skjuta upp.
Låna

Regeringen vill slopa uppskovstaket för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Går förslaget igenom blir det stora skillnader för de som sålde sin bostad under 2016.

Budgetförhandlingarna pågår och ett av förslagen handlar om de som har sålt eller funderar på att sälja sin bostad. Regeringen vill under en fyraårsperiod ta bort uppskovstaket som finns i dag, för hur mycket skatt du får skjuta upp efter en bostadsförsäljning.

Gör det möjligt att skjuta upp hela skatten

Ett uppskov innebär att du väntar med att betala reavinstskatt på din bostadsförsäljning och stoppar in hela vinsten i din nya bostad istället. Hur mycket uppskov du kan göra varierar, men maxbeloppet ligger i dag på 1 450 000 kronor. Skatten på vinsten vid försäljning av en bostad är 22 procent. Det betyder att den högsta skatt du får skjuta upp i dagsläget är 319 000 kronor.

Skattemässigt kan det bli stor skillnad beroende på vilka regler man har möjlighet att tillämpa.

Enligt regeringens förslag ska taket slopas. Tanken med förslaget är att det ska bli enklare för äldre människor att flytta från större villor till ett mindre boende. En problematik som Privata Pengar tidigare har skrivit om. Men kritikerna menar att förslaget leder till mer kapital på bostadsmarknaden och att det eldar på prisutvecklingen.

Beslut i riksdagen före jul

Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket ser att det kan bli rörigt för vissa att deklarera nästa år, beroende på när de sålt sin bostad.

– Nu har regeringen lagt en proposition med nya regler för uppskov. Går den igenom får vi jobba med dubbla regelsystem nästa år. Skattemässigt kan det bli stor skillnad beroende på vilka regler man har möjlighet att tillämpa. Det blir mer oro för skattebetalarna och är det någonting vi vet att folk gör fel på i deklarationen är det vid försäljning av bostad, säger Johan Schauman.

Även Ekonomistyrningsverket, ESV, har lämnat kritik i sitt remissvar. Bland annat skriver de ”ESV delar regeringens uppfattning om att rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka. ESV anser dock att förslaget endast på marginalen kommer att bidra till en ökad rörlighet.”

Förslaget beräknas tas upp i riksdagen innan jul och röstas det igenom kommer det att gälla försäljningar från 21 juni 2016 och fyra år framåt.

Är det någonting vi vet att folk gör fel på i deklarationen är det vid försäljning av bostad.

Så här räknar du

Har du gjort en vinst på tre miljoner vid din bostadsförsäljning ska du betala reavinstskatt på 22 procent – det vill säga 660 000 kronor. Med de regler som gäller i dag får du göra uppskov på ett vinstbelopp på max 1 450 000 kronor, det vill säga du kan skjuta upp en skatt på 319 000 som mest.

Med de nya reglerna kan du skjuta upp hela skatten på 660 000 kronor, du har alltså ytterligare 341 000 kronor att stoppa in i din nya bostad enligt exemplet.

– Det är klart att det är en betydelsefull summa när du ska köpa en ny bostad. Men vi har sett en motrörelse i och med att räntan är så pass låg just nu. Eftersom skatten på själva uppskovet inte är avdragsgill kan det alltså löna sig att ta upp ett lån för att betala av uppskovet, säger Johan Schauman.

Uppskov, skatt och räntor

• Tänk på att den årliga schablonskatten på uppskovsbeloppet är 0,5 procent. Eftersom uppskovet inte är avdragsgillt motsvarar det en bolåneränta på 3,25 procent före ränteavdrag.

• För dig som har sparpengar eller möjlighet att utöka bolånet till en lägre ränta än 3,25 procent, kan det vara ett alternativ att betala vinstskatten istället för att göra uppskov.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt