Pensionsålder 2019 – så länge måste du jobba

Pensionsålder 2019
Pensionsmyndigheten föreslår att pensionsåldern ska anpassas till att vi i dag lever allt längre. Riktåldern blir då exempelvis 72 år för dagens femåringar.
Pensionsålder 2019
Enligt Pensionsmyndighetens förslag ska riktåldern styra när du som tidigast får börja ta ut pension, vilket blir riktåldern minus fyra år.Foto: Pensionsmyndigheten
Hem och familj

Dagens 35-åringar ska jobba tills de är 70 år och dagens 5-åringar tills de är 72 år – så ser Pensionsmyndighetens förslag ut. Hur länge måste du jobba?

Pensionsåldern, den så kallade riktåldern, ska anpassas till att vi i dag lever allt längre, och för dagens 35-åringar kan den nya pensionsåldern därför bli 70 år för att få ut 70–80 procent av lönen, det föreslår Pensionsmyndigheten.

– Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Här är din nya pensionsålder

Är du född 1957 eller tidigare blir riktåldern 65 år.
Är du född mellan 1958–1960 blir riktåldern 66 år från och med år 2024.
Är du född mellan 1961–1963 blir riktåldern 67 år från och med år 2028.
Är du född mellan 1964–1969 blir riktåldern 68 år från och med år 2032.
Är du född mellan 1970–1982 blir riktåldern 69 år från och med år 2039.
Är du född mellan 1983–1996 blir riktåldern 70 år från och med år 2052.
Är du född mellan 1997–2012 blir riktåldern 71 år från och med år 2068.
Är du född 2013 och framåt blir riktåldern 72 år från och med år 2085.

Riktåldern för varje årskull ska fastställas vid 60 år och sedan ligga oförändrad i tre år innan den kan ändras med max ett år i taget.

Då får du tidigast göra pensionsuttag

Pensionsmyndigheten föreslår även att riktåldern ska styra när du som tidigast får börja ta ut pension. Enligt förslaget blir det riktåldern minus fyra år, förutom för de som är födda 1958 och som fyller 61 år under 2019.

Läs Pensionsmyndighetens förslag i sin helhet här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt