Pension 2020 – 6 nyheter som påverkar dig som pensionär

pension 2020
Nästa år får de pensionärer som är över 65 år och som har en inkomst på över 17 000 kronor i månaden sänkt skatt.
pension 2020
Från och med år 2020 har du rätt att jobba kvar till 68 års ålder, istället för dagens 67 år.
Hem och familj

Vid årsskiftet införs nya regler kring svenskarnas pensioner. Här är listan med de viktigaste ändringarna att ha koll på.

I oktober beslutade riksdagen att göra en del förändringar i det svenska pensionssystemet. Anledningen är bland annat att den svenska medellivslängden har stigit. Därför kommer följande regler att förändras från och med den första januari 2020:

1. Pensionsåldern höjs
Pensionssystemet består av tre delar: tjänstepension, privat pensionssparande samt den allmänna pensionen. Den sistnämnda finansieras av staten. Tidigare har man kunnat börja ta ut sin allmänna pension från och med 61 års ålder, nu höjs den gränsen till 62 års ålder.

2. Du får jobba längre (om du vill)
I dag har du rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder, sen kan arbetsgivaren säga upp dig enligt LAS (Lagen om anställningsskydd). Från och med 2020 har du rätt att jobba kvar till 68 års ålder, men om både du och arbetsgivaren vill kan du självklart jobba längre än så.

3. Nytt begrepp införs: Riktålder
Hittills har pensionsåldern varit statisk. Nu vill riksdagen istället koppla den till medellivslängden, det vill säga om vi i snitt lever längre ska vi också jobba längre. Därför inför man ett nytt begrepp: Riktålder.

Riktåldern ska kopplas till medellivslängden och beräknas årligen, men den ska användas först sex år senare. Det innebär att den beräknas första gången 2020 men används första gången år 2026. Det betyder att de nya åldersgränser som införs vid årsskiftet kommer att ändras igen 2026. Regeln blir då att du får börja ta ut din allmänna pension när du är tre år yngre än Riktåldern.

I dag förmodar man att Riktåldern som gäller vid införandet år 2026 kommer vara 67 år, vilket innebär att man då skulle ha rätt att ta ut sin allmänna pension först vid 64 års ålder.

Förändringar för privatekonomin

Det är inte bara reglerna som avgör hur länge du får respektive måste jobba som ändras vid årsskiftet. Pensionärerna får även lite mer pengar i plånboken:

4. Höjt bostadstillägg för pensionärer
Bostadstillägget för ålderspensionärer höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad.

5. Höjd garantipension
Hur mycket du får i allmän pension beror på hur mycket inkomst du har deklarerat under ditt arbetsliv. Om du har haft låg eller ingen inkomst finns ändå ett grundskydd som kallas garantipension. Från och med år 2020 höjs den med max 200 kronor i månaden före skatteavdrag.

6. Sänkt skatt
Pensionärer över 65 år som har en inkomst på över 17 000 kronor i månaden får sänkt skatt efter årsskiftet.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt