Pension 2018 – Pensionärer har mer pengar nu än när de jobbade

57 procent av dagens pensionärer har det bättre ställt nu än när de jobbade vid millennieskiftet.
Siffror från SCB visar samtidigt att skillnaderna mellan fattiga och rika pensionärer har ökat.
Visste du att...

Majoriteten av svenska pensionärer har mer pengar att röra sig med nu än när de arbetade. Det visar en sammanställning från SVT Nyheter som bygger på statistik från SCB.

En majoritet av pensionärerna, 57 procent, har en högre ekonomisk standard nu än när de jobbade vid millennieskiftet. Den ekonomiska förbättringen för pensionärer syns enligt undersökningen i alla inkomstgrupper.

Bland pensionärer mellan 67 och 69 år har 75–80 procent fått mer pengar att röra sig med än under 2000-talet. För de mellan 77 och 78 år är det drygt 40 procent som har stärkt sin köpkraft och för de som är 80 och 81 år gamla är det nästan hälften som har fått det bättre ställt.

– De har fått reallöneökningar under de sista åren som yrkesverksamma, och många har inkomster från aktier, fonder eller bostadsaffärer. Dessutom minskar också utgifter för bostäder och barn ofta när man blir äldre. Så många har klart bättre standard som pensionärer än de hade när de jobbade, sa Thomas Helgeson på SCB till SVT Nyheter.

Mätningar av köpkraften

SVT Nyheters undersökning bygger på SCB:s statistik över hur ekonomin har utvecklats under 2000-talet fram till 2016 för pensionärer som i dag är mellan 67 och 81 år gamla.

SCB har gjort mätningar av köpkraften och tagit hänsyn till hur personernas hushåll ser ut. Om du till exempel lever ensam har du lägre köpkraft än om du bor tillsammans med någon och kan dela på två inkomster. Köpkraften ökar för personer när deras barn flyttar ut.

Ekonomiska skillnader

Men det är inte alla pensionärer som fått en bättre ekonomi. Ensamstående kvinnor har det fortfarande svårt ekonomiskt och undersökningen visar även att skillnaderna mellan fattiga och rika pensionärer har ökat. Bland vinnarna, nyblivna pensionärer med höginkomst, är det många som har ökat sin köpkraft med över 50 procent.

I undersökningen ingår inte förmögenhet, eftersom att den inte registreras offentligt i dag.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt