Nya pensionsregler 2018 – så fungerar de

Nya pensionsregler
I höst kommer premiepensionen att förändras och fondtorget att göras om.Foto: Pensionsmyndigheten
Nya pensionsregler
”Det är svårt att sia om exakt hur det kommer att påverka fondtorget men om man skulle applicera de nya kraven i dag skulle 200-300 av dagens cirka 850 fonder inte klara kraven.” säger Jimmy Larsson Hagberg på Pensionsmyndigheten.Foto: Pensionsmyndigheten
Spara

Höjd pensionsålder, sänkt skatt och en stor omgörning av premiepensionen. Under 2018 sker många förändringar av pensionen – har du koll på de nya reglerna?

Dagens svenska pensionssystem fyller 20 år och mycket har förändrats sedan tillkomsten. Därför har pensionssystemet under de senaste åren setts över och man har kommit fram till att det behöver moderniseras. Detta meddelade Pensionsgruppen i december 2017.

Med det utvecklade pensionssystemet sker flera förändringar inom den allmänna pensionen och som vanligt när saker ändras kan det vara svårt att hänga med i början. Därför har vi sammanfattat förändringarna och förklarat vad de betyder. Här kommer guiden om våra nya pensionsregler:

Höjd pension

I år höjs pensionen för många pensionärer:
• Inkomst- och tilläggspensionen höjs med en procent.
• Garantipensionen, ett statligt stöd som du kan få om du har låg pension, höjs med 1,6 procent.

Den genomsnittliga pensionen ökar 2018 totalt med cirka 380 kronor per månad efter skatt.

Sänkt skatt

Den 1 januari sänktes skatten för pensionärer med en pensionsinkomst mellan 10 000 och 35 000 kronor i månaden. Något som ger störst effekt för pensionärer med en total pension på cirka 17 000 kronor i månaden.

Höjt tak för bostadstillägg

I år höjdes bostadstillägget med upp till 470 kronor per månad då ersättningstaket för bostadskostnaden höjdes från 5 000 kronor till 5 600 kronor per månad.

Pensionärer som bor utomlands

Vid årsskiftet höjdes skatten för utlandsboende med pensionsinkomster från Sverige, från 20 procent till 25 procent.

Höjd pensionsålder

Då vi lever allt längre i dag måste pensionen räcka under en längre tid. Till följd av det kommer pensionsåldern, med start 2020, att höjas succesivt enligt följande:

• Lägsta åldern för att kunna ta ut allmän pension höjs 2020 från 61 år till 62 år, år 2023 från 62 år till 63 år och 2026 från 63 år till 64 år.

• LAS-åldern, det vill säga den ålder du har rätt att vara kvar på arbetsmarknaden enligt lagen om anställningsskydd, höjs 2020 från 67 år till 68 år och 2023 från 68 år till 69 år.

• Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs år 2023 från 65 år till 66 år och 2026 från 66 år till riktåldern, som knyts till medellivslängdsökningen.
Den här höjningen gäller dock inte personer som har arbetat i minst 44 år, de har rätt till garantipension från 65 års ålder, precis som tidigare.

Premiepensionen görs om

Under 2018 får pensionärer som valt en fondförsäkring sin premiepension sänkt med i snitt 3,8 procent eftersom att förskottsräntan sänkts från 3,0 till 1,75 procent – detta på grund av det låga ränteläget.
Samtidigt får pensionärer som valt en traditionell försäkring sin premiepension höjd med i snitt 3,3 procent.

Till följd av de stora fondskandalerna och försvunna sparpengar sker också lagändringar och nya bestämmelser för fondtorget.

– Den 1 juli kommer det att bli olagligt med telefonförsäljning kopplad till premiepensioner. Vi har kunnat se att de oseriösa aktörerna haft en aggressiv marknadsföring via främst telefon. Förutom förbudet mot telefonförsäljning införs också ett krav på egenhändigt undertecknande vid fondbyten, säger Jimmy Larsson Hagberg på Pensionsmyndigheten.

Målsättningen är att fondtorget ska bli tryggare och säkrare.

Jimmy Larsson Hagberg.

I höst kommer dessutom fondtorget att göras om och alla fonder sägs då upp. De som vill vara kvar på fondtorget behöver ansöka på nytt och för att få komma in ställs flera nya krav. Syftet med omgörningen är att bli av med oseriösa aktörer genom en ny kvalitetsgranskning.

– Det är svårt att sia om exakt hur det kommer att påverka fondtorget men om man skulle applicera de nya kraven i dag skulle 200–300 av dagens cirka 850 fonder inte klara kraven och nästan alla drygt 100 fondbolag skulle ha en eller flera fonder som påverkas.

Granskningen av fonderna beräknas vara klar vid slutet av 2018, vilket gör att fondtorget kommer att se helt annorlunda ut efter årsskiftet.

Hur kommer privatpersoner att påverkas av detta?
– De kommer att påverkas genom att det finns färre fonder att välja mellan. Om du har fonder som försvinner och inte gör ett annat val kommer dina premiepensionsmedel att investeras i förvalet AP7 Såfa. Därifrån kan du själv bestämma om du vill välja andra fonder. Målsättningen är att fondtorget ska bli tryggare och säkrare, säger Jimmy Larsson Hagberg.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt