Nu höjs pensionen för de flesta pensionärer

Pension 2022
Pensionen höjs mer i år jämfört med föregående år.
Pension 2022
I genomsnitt höjs pensionen med mellan 360 kronor och 840 kronor efter skatt per månad år 2022.
Visste du att...

Vilka får höjd pension 2022? Nästan alla pensionärer kan räkna med mer pengar i plånboken, men summan skiljer sig åt mellan olika grupper.

Åtta av tio pensionärer får höjd pension i år när följsamhetsindex höjs med 2,5 procent och prisbasbeloppet höjs med 1,5 procent. Följsamhetsindex styr inkomst- och tilläggspensionen medan prisbasbeloppet påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner.

Vilka får höjd pension 2022?

Höjningen av den totala pensionen skiljer sig åt mellan olika grupper, men ligger i genomsnitt på mellan 360 kronor och 840 kronor efter skatt per månad. Förra året höjdes den totala pensionen med i snitt mellan 70 kronor och 550 kronor efter skatt per månad.

  • De med lägst inkomstgrundad pension får sin totala pension höjd med mellan 440 kronor och 710 kronor efter skatt per månad.
  • De med medel inkomstgrundad pension får sin totala pension höjd med mellan 510 kronor och 850 kronor efter skatt per månad.
  • De med högst inkomstgrundad pension får sin totala pension höjd med mellan 590 kronor och 1 100 kronor efter skatt per månad.

Fotnot: inklusive eventuell förändring av bostadstillägg.

Högre höjning 2022 jämfört med 2021

– Höjningen av pensionen blir högre vid det här årsskiftet jämfört med förra årsskiftet, vilket till största del beror på en starkare inkomstutveckling i samhället under 2021 jämfört med 2020, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs 2022 med 2,5 procent, 2021 låg höjningen på 0,5 procent.
  • Premiepensionen höjs 2022 med 6 till 31 procent, 2021 låg höjningen på 0,5 till 13 procent.
  • Garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner höjs 2022 med 1,5 procent, 2021 låg höjningen på 0,6 procent.

Fotnot: siffrorna omfattar 80 procent av alla pensionärer 65 år eller äldre som är bosatta i Sverige.

Källa: Pensionsmyndigheten

Tips! På pensionsmyndigheten.se kan du se dina pensionsbelopp för i år.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt