Tio krångligaste branscherna enligt konsumenterna

För femte året i rad toppar telekommarknaden listan över de marknader som svenska konsumenter tycker är mest problematiska.
Många svenska konsumenter tycker att det fungerar dåligt att köpa tågresor och att åka kollektivt.
Visste du att...

Svenska konsumenter tycker det är svårt att göra bra val när det kommer till tv-abonnemang, telefoni och internet. Men även försäkringsbranschen och kollektivtrafiken upplevs som problematiska. Det visar Konsumentverkets årliga rapport.

Konsumentrapporten 2017 innehåller bland annat en kartläggning av 45 olika marknader och hur svenska konsumenter upplever att det är att köpa varor och tjänster där. Tanken är att lyfta upp de problem som finns på olika marknader. Resultatet bygger framförallt på en konsumentmarknads-undersökning men även på klagomålsstatistik.

Problemen varierar mellan marknaderna, men ett gemensamt drag för de mest problematiska är att konsumenterna tycker att det är krångligt, tråkigt och svårt att förstå den information som ges.

Här är de 10 marknader eller branscher som svenska konsumenter tycker fungerar allra sämst (i rangordning).

1. Telekommarknaden

För femte året i rad visar det sig att svenskarna tycker det är svårast att göra medvetna och välinformerade val när vi tecknar olika telekomtjänster som tv-abonnemang, telefoni eller internet. Aggressiva försäljningsmetoder och felaktig information är det som irriterar konsumenterna mest.

2. Försäkringar

På försäkringsmarknaden upplevs det svårt att få tag i oberoende information kring olika produkter samt att det är svårt att jämföra olika försäkringar mot varandra. Priserna upplevs vara svåröverskådliga med tidsbegränsade rabatter, samlingsrabatter och olika avgifter.

3. Bank- och finanstjänster

Konsumenter som ska fatta finansiella beslut upplever att de har dåliga förutsättningar för att lyckas med sina val. Konsumenterna upplever också marknaden som komplex och att det är svårt att få tillgång till oberoende information.

4. Tågresor och lokal kollektivtrafik

Svårt att köpa biljetter och för lite resor att välja på tycker konsumenterna när det gäller tåg och kollektivtrafiken. Även flygresor upplevs som problematiska och är mycket vanliga ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden ARN.

5. Hantverkare

Många konsumenter upplever det svårt att köpa hantverkartjänster. Många tycker att det är svårt att göra oberoende bedömningar och jämförelser av till exempel snickare, VVS, elektriker, målare och golvläggare.

Övriga problematiska marknader enligt svenska konsumenter är:

6. Juridiska tjänster

7. Bilverkstäder

8. Fastighetsmäklare

9. Elmarknaden

10. Kläder/skor

I Konsumentrapporten 2017 fokuserar Konsumentverket även på fastighetsmäklarbranschen och så kallade abonnemangsfällor.

Läs hela Konsumentrapporten 2017 här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt