Hur mycket sparar svensken?

Spara

2 000 kronor i månaden. Det är det vanligaste sparandet i Sverige enligt en rapport från Länsförsäkringar. Där framgår också att 65 procent av befolkningen sparar regelbundet varje månad, men 21 procent av svenskarna sparar inte alls.

Hur mycket sparar svensken? Länsförsäkringars undersökning visar att sparbeloppet påverkas av vilken lön man har. För de som tjänar under 25 000 kronor i månaden ligger månadssparandet på 1 200 kronor i medianbelopp*. För de som tjänar 32 000 kronor ligger medianvärdet på 3 000 kronor och för de som tjänar över 50 000 kronor ligger värdet på 5 000 kronor. Allra duktigast på att spara är man i Västra Skåne, som toppar listan, där sparar man i genomsnitt 3 000 kronor i månaden och längst ned återfinns Skaraborg.

* Median – det ”mittersta” värdet. Vid ett tusen värden från lägst till högst är medianen det femhundrade. Läs mer här.