Höjd pensionsålder ger tusenlappar extra i pension

Höjd pensionsålder
Införandet av höjd pensionsålder kommer att innebära att de allra flesta får högre pension, det visar en analys från Swedbank och sparbankerna.
Höjd pensionsålder
För en grundskolelärare som i dag är 55 år betyder de nya pensionsreglerna att man går i pension vid 68 istället för 65 – och att det ger ungefär 4 000 kronor extra i pension varje månad.
Spara

Förra året tog riksdagen beslut om ett nytt pensionssystem där pensionsåldern varierar beroende på när du är född. Pensionsåldern höjs för alla – men det betyder också att de flesta kommer att få flera tusenlappar extra i pension varje månad.

Riksdagen fattade förra året beslut om ett nytt pensionssystem där man inför så kallade riktåldrar. Riktåldrar innebär att pensionsåldern baseras på den förväntade medellivslängden för varje årskull – i stället för att alla har samma pensionsålder. Tanken är att ju yngre du är desto senare kommer du att få gå i pension.

Anledningen till ändringen är att vi blir äldre, och friskare, i Sverige vilket innebär att pensionerna blir lägre. Riktåldrar är alltså ett sätt att få upp pensionsnivåerna över tid.

Exakt vilka nivåer riktåldrarna kommer att landa på är inte helt klart. Men i tidigare förslag från Pensionsmyndigheten har riktåldern för den som är 60 år i dag varit 67 år, och är du 35 år eller yngre ligger riktåldern på 70 år. Pensionsåldern höjs alltså från 65 år till mellan 67 och 70 år, och när du kan gå i pension kommer att variera beroende på när du är född.

Tusenlappar extra i månaden

En analys från Swedbank och sparbankerna visar att införandet av riktåldrar kommer att innebära att de allra flesta får högre pension, och det kan röra sig om många tusenlappar extra i månaden.

För en undersköterska eller grundskolelärare som i dag är 55 år betyder de nya reglerna att man går i pension vid 68 istället för 65 – och att det ger ungefär 4 000 kronor extra i pension varje månad.

– En högre pensionsålder ställer också krav på arbetsmarknaden och på arbetsgivarna. Alla kommer exempelvis inte att orka arbeta längre av fysiska skäl. Förutsättningarna för att arbeta kvar på samma arbetsplats eller att byta jobb för att orka arbeta fler år behöver bli bättre, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank i ett pressmeddelande.

Läs mer om riktåldrar och hur det kan påverka din pension här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt