Fribeloppet tas bort 2022 – detta behöver du göra

Fribelopp
När du studerar med studiemedel får du normalt bara tjäna upp till ett visst belopp. Överstiger du detta kan du nekas studiemedel eller till och med bli återbetalningsskyldig. Denna regel har slopats tillfälligt under pandemin.Foto: CSN
Fribelopp
Fribeloppet slopades redan under 2020 bland annat för att de studenter som ville skulle kunna arbeta och hjälpa till inom vården under coronapandemin.
Visste du att...

Planen var att återinföra fribeloppet hos CSN från 1 januari 2022, men regeringen förlänger nu det slopade fribeloppet fram till och med 30 juni. Det här behöver du som studerande göra och ha koll på.

Under coronapandemin har många samhällsbärande yrken varit i behov av extra arbetskraft och under 2020 valde regeringen att tillfälligt slopa fribeloppet hos CSN för att till exempel vårdstuderande skulle kunna gå in och jobba i vården utan att deras studiemedel skulle påverkas.

Det slopade fribeloppet förlängdes och gällde även under hela 2021 och tanken var att det skulle återinföras till vårterminen med start 1 januari 2022. Men på grund av det försämrade läget med rekordhöga smittsiffror beslutade regeringen att skjuta fram återinförandet av fribeloppet till och med 30 juni 2022.

Detta innebär att det även under vårterminen är möjligt för studerande att jobba extra utan att inkomsten påverkar rätten till studiemedel.

Om du redan fått besked om reducerat studiemedel på grund av din inkomst kommer detta att justeras automatiskt av CSN.

Viktigt att ha koll på

Eftersom fribeloppet bara är slopat fram till och med 30 juni 2022, alltså det första kalenderhalvåret, är det viktigt att du som arbetar under juni och får en utbetald lön först i juli är medveten om att den lönen räknas in i andra kalenderhalvåret och därmed kan komma att påverka hur mycket studiemedel du får under hösten 2022.

Vad betyder fribelopp?

När du studerar med studiemedel får du bara tjäna upp till ett visst inkomsttak, detta kallas fribelopp. Tjänar du över inkomsttaket kan du nekas studiemedel. Skulle det i efterhand visa sig att du haft en för hög inkomst kan du bli återbetalningsskyldig.

Inkomsttaket varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel per kalenderhalvår, samt i vilken studietakt du studerar. Som inkomst räknas till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning och kapital från sålda aktier eller såld bostad.

Läs också Så mycket får du tjäna samtidigt som du får studiemedel.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt