Fribeloppet för studiemedel slopas även under 2021

Fribelopp
När du studerar med studiemedel får du normalt bara tjäna upp till ett visst belopp. Överstiger du detta kan du nekas studiemedel eller till och med bli återbetalningsskyldig. Denna regel har slopats tillfälligt under pandemin.Foto: CSN
Fribelopp
Fribeloppet slopades under 2020 bland annat för att de studenter som ville skulle kunna arbeta och hjälpa till inom vården under coronapandemin.
Visste du att...

Regeringen förlänger det slopade fribeloppet och du som har CSN kan därför jobba och tjäna pengar utan att ditt studiemedel påverkas. Men det finns en sak som är viktig att ha koll på.

Under 2020 togs fribeloppet hos CSN bort tillfälligt. Vilket innebar att du som student kunde arbeta utan att oroa dig för att din inkomst skulle påverka studiemedlet. Detta infördes bland annat för att de studenter som ville skulle kunna arbeta och hjälpa till inom vården under coronapandemin.

Nu har regeringen beslutat att det slopade fribeloppet ska förlängas till och med 30 juni 2021.

Skulle det vara så att du ansökt om studiemedel för den här perioden, men fått ett reducerat belopp på grund av din inkomst, kommer detta nu efter regeringens beslut att justeras.

Viktigt att ha koll på

Eftersom fribeloppet bara är slopat fram till och med 30 juni 2021, alltså det första kalenderhalvåret, är det viktigt att du som arbetar under juni och får en utbetald lön först i juli är medveten om att den lönen räknas in i andra kalenderhalvåret och därmed kan komma att påverka hur mycket studiemedel du får under hösten 2021.

Vad betyder fribelopp?

När du studerar med studiemedel får du bara tjäna upp till ett visst inkomsttak, detta kallas fribelopp. Tjänar du över inkomsttaket kan du nekas studiemedel. Skulle det i efterhand visa sig att du haft en för hög inkomst kan du bli återbetalningsskyldig.

Inkomsttaket varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel per kalenderhalvår, samt i vilken studietakt du studerar. Som inkomst räknas till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning och kapital från sålda aktier eller såld bostad.

Läs också:
Börja plugga som vuxen – så får du ihop det ekonomiskt

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt