Föräldraledig – så påverkas din ekonomi

Föräldraledig ekonomi
Hur mycket din pension påverkas av föräldraledigheten skiljer sig mellan arbetsplatser. Kolla upp vilket kollektivavtal som gäller på ditt arbete.
Hem och familj

Många vill vara föräldraledig med sitt barn så länge som möjligt, men hur påverkar det egentligen ekonomin på längre sikt? Och vad bör man tänka på?

Vad innebär det egentligen för din ekonomi att vara föräldraledig? Under ledigheten kanske det resulterar i lägre inkomst och mer pusslande med vardagsbudgeten, men på lång sikt då? Hur påverkas till exempel pension, karriär och löneutveckling av en föräldraledighet?

– Under föräldraledigheten får du dels ett inkomsttapp, vilket i för sig täcks upp av föräldrapenning från Försäkringskassan och för många även en föräldralön från arbetsgivaren. Men tar du ut föräldrapenningen sju dagar i veckan behöver inte inkomsttappet bli så stort. Det är om du bara tar ut några betalda dagar i veckan och låter resten vara obetalda som du påverkas mest, säger Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare på Sacos samhällspolitiska avdelning.

Thomas Ljunglöf, Saco. Foto: Kalle Assbring.

För att kunna vara hemma längre med sitt barn är det vanligt att bara ta ut ett visst antal dagar i veckan med föräldrapenning och därmed ta veckans övriga dagar obetalt, något som kommer att påverka din pension framöver. Därför är det viktigt att inte bara dela på föräldraledigheten utan att också se till att ni delar lika på framför allt de obetalda dagarna.

– För att få ut ungefär 80 procent av din lön under ledigheten måste du ta ut föräldrapenning sju dagar i veckan, men i dag tar många ut omkring fyra till fem dagar för att kunna vara hemma längre och då är du nere i nästan 50 procents ersättning vilket gör en hel del med din framtida pension, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Påverkar din pension

En stor negativ effekt för många, framförallt kvinnor, blir om du efter föräldraledigheten går ner till deltid för att både hinna arbeta och ta hand om barnen.
– Deltidsarbetet sker ofta under många år efter föräldraledigheten vilket gör att lönen halkar efter, det är svårare att bli befordrad och dessutom påverkar det sedan pensionen eftersom att du har en lägre inkomst under de år du arbetar mindre, säger Thomas Ljunglöf.

Hur stor påverkan föräldraledigheten har på din pension skiljer sig mycket mellan arbetsplatser. Eftersom att föräldrapenningen är pensionsgrundande påverkas den allmänna pensionen lite, det som däremot kan få en stor negativ effekt är din tjänstepension. Det är därför viktigt att du kollar upp vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. I vissa avtal skyddas tjänstepensionen när du är föräldraledig medan andra avtal, eller arbetsplatser som saknar avtal, inte betalar in någon tjänstepension alls under tiden då du är föräldraledig.

Fler kvinnor som är hemma

Förutom pensionen påverkas ofta även din löneutveckling och karriär av en föräldraledighet. Trots att Föräldraledighetslagen tydligt säger det är förbjudet för en arbetsgivare att missgynna föräldralediga och att de har rätt till samma löneutveckling och villkor som när de arbetar enligt sin normala arbetstid sker det tyvärr fortfarande på många arbetsplatser i dag. Under din ledighet får du ofta en sämre löneutveckling än dina kollegor eftersom du riskerar att missa flera lönesamtal och erbjudanden.

Det är en utveckling som drabbar kvinnor ekonomiskt på lång sikt.

Forskning visar att kvinnor och män har en jämlik löneutveckling fram till 30–35 års ålder då många blir föräldrar. Därefter ökar löneskillnaderna mellan könen vilket bland annat beror på att kvinnor är hemma mer med barnen.

Niklas Löfgren, Försäkringskassan.

– I dag är kvinnor hemma fler dagar obetalt än för 10 år sedan. Vi vet inte vad den ökningen beror på men det är en utveckling som drabbar kvinnor ekonomiskt på lång sikt. Tillsammans med deltidsarbete påverkar det löneutvecklingen, framtida inkomster och därmed också pensionen. Det kan skilja mer än 1 000 kronor per månad i pension beroende på vilka val du gör, säger Niklas Löfgren.

Dela lika inom familjen

För att förebygga och minska de negativa effekterna en föräldraledighet kan ha på din framtida ekonomi är det viktigt att redan innan planera med din partner hur ni ska lägga upp ledigheten för att det ska bli så bra som möjligt för er båda. Det är ofta svårare att rätta till konsekvenserna efteråt än att förebygga dem.

– Om du inte vill komma efter allt för mycket ekonomiskt bör du använda föräldrapenningen i större utsträckning och dela på det inom familjen så att inte allt hamnar på en förälder. Ekonomin är baserad på individens inkomster och inte familjens gemensamma. Det är bara du som tjänar ihop till din egen pension, säger Niklas Löfgren.

Viktigt att veta

• Många kollektivavtal ger dig rätten till föräldralön eller föräldrapenningtillägg, en extra inkomst från din arbetsgivare utöver föräldrapenningen. Nivån kan skilja sig mellan olika kollektivavtal, kolla vad som gäller på din arbetsplats. En föräldralön gör inte bara skillnad under ledigheten utan kan också vara pensionsgrundande i den allmänna pensionen.

• Ofta tänker man att det är bäst för ekonomin att den som är tjänar minst är föräldraledig mest. Men detta stämmer inte alltid. I vissa fall kan det till och med vara fördelaktigt att den med högre inkomst är hemma. Det beror bland annat på att högre löner beskattas hårdare än längre, men också för att vi har en jämställdhetsbonus som gör att det lönar sig att dela lika. Bonusen kan ge upp till 13 500 kronor extra.

• Läs mer om dina rättigheter och vad Föräldraförsäkringen och Föräldraledighetslagen innebär här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt